آموزش

رمزنگاری جی‌میل: آنچه لازم است بدانید

وقتی صحبت از رمزنگاری به میان می‌آید برخی گمان می‌کنند که این موضوع بیشتر، راستِ کار هکرها و افراد بدبین‌ است، در حالی که چنین نیست: رمزنگاری یکی از وجوه مهم زندگی امروز به شمار می‌رود و دانستن آن برای همه به‌ویژه برای کاربران سازمانی اهمیت دارد. در این بین، پست الکترونیک یا ایمیل یکی از حوزه‌هایی است که به‌رغم ارتباط تنگاتنگ خود با رمزنگاری، اغلب به‌درستی درک نشده و مغفول مانده است.